no-img
مرسی فایل | تخصصی ترین فروشگاه فایل مبانی نظری,پیشینه تحقیق,پرسشنامه,رساله و مطالعات معماری

مقاله و تحقیق | مرسی فایل | تخصصی ترین فروشگاه فایل مبانی نظری,پیشینه تحقیق,پرسشنامه,رساله و مطالعات معماری


مرسی فایل | تخصصی ترین فروشگاه فایل مبانی نظری,پیشینه تحقیق,پرسشنامه,رساله و مطالعات معماری
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو مقاله و تحقیق | مرسی فایل | تخصصی ترین فروشگاه فایل مبانی نظری,پیشینه تحقیق,پرسشنامه,رساله و مطالعات معماری
DOC
پکیج پروتکل آموزشی درمانی شناختی
۱۰,۰۰۰ تومان

پکیج پروتکل آموزشی درمانی شناختی


پکیج_پروتکل_آموزشی_درمانی_شناختی دارای 52 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل:  word تعداد صفحات: 52 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد قسمتی از متن تحقیق:: به نام خداپکیج (پروتکل) درمان شناختی-رفتاری (CBT)جلسههای مداخلهروان درمانی گروهی شناختی-رفتاری مشتمل بر 9 جلسه درمانی (هر جلسه 90-60 دقیقه) می باشد. محتوای جلسهها بر مبنای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 26    نویسنده : مرسی فایل
DOC
پکیج آموزش مهارت های حل مسئله
۱۰,۰۰۰ تومان

پکیج آموزش مهارت های حل مسئله


پکیج آموزش مهارت های حل مسئله دارای 2 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل:  word تعداد صفحات: 2 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد قسمتی از متن تحقیق:: پکیج آموزش مهارت های حل مسئلهدر پژوهش حاضر گروه آزمایشی2 طی 8 جلسه دو ساعته (هفته ای دو جلسه) تحت آموزش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 33    نویسنده : مرسی فایل
DOC
پکیج آموزش ذهن آگاهی
۱۰,۰۰۰ تومان

پکیج آموزش ذهن آگاهی


پکیج آموزش ذهن آگاهی دارای 10 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل:  word تعداد صفحات: 10 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد قسمتی از متن تحقیق:: پروتکل درمانی ذهن آگاهیدر پژوهش حاضر برنامه درمانی ذهن آگاهی به شکلی اجرا شد که آزمودنی ها در هر هفته یک جلسه درمانی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 32    نویسنده : مرسی فایل
DOC
پروتکل و پکیج آموزشی مهارتهای زندگی
۱۰,۰۰۰ تومان

پروتکل و پکیج آموزشی مهارتهای زندگی


پروتکل و پکیج آموزشی مهارتهای زندگی دارای 7 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل:  word تعداد صفحات: 7 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد قسمتی از متن تحقیق:: طرح درس آموزش مهارت‌های زندگی جلسات اول و دومعنوان: مهارت حل مسالهاهداف:تعریف مساله وراه حلاولویت بندی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 25    نویسنده : مرسی فایل
DOC
پروتکل و پکیج آموزش هوش هیجانی
۱۰,۰۰۰ تومان

پروتکل و پکیج آموزش هوش هیجانی


پروتکل و پکیج آموزش هوش هیجانی دارای 13 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل:  word تعداد صفحات: 13 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد قسمتی از متن تحقیق:: پروتکل آموزش هوش هیجانیشرح جلسات آموزش هوش هیجانیجلسه اولتشکیل گروه معارفه اعضا طرح و توضیح قوانین انتظارات گروهمعرفی جلسه:برای شرکت‌کنندگان توضیح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 30    نویسنده : مرسی فایل
DOC
پروتکل معنا درمانی فرانکل
۱۰,۰۰۰ تومان

پروتکل معنا درمانی فرانکل


پروتکل معنا درمانی فرانکل دارای 11 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل:  word تعداد صفحات: 11 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد قسمتی از متن تحقیق:: پكيج معنا درماني كليات آموزش معنا درماني فرانكل(1959)الف - جلسات آموزش معنا درمانی گروهی فرانكل در رابطه با کیفیت زندگی و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 29    نویسنده : مرسی فایل
DOC
پروتکل مشاوره گروهی آدلر
۱۰,۰۰۰ تومان

پروتکل مشاوره گروهی آدلر


پروتکل مشاوره گروهی آدلر دارای 7 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل:  word تعداد صفحات: 7 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد قسمتی از متن تحقیق:: پروتکل مشاوره گروهی آدلرجلسه‌هاى مقدماتى هدف‌: ارائه‌ى‌ رهنمودهايى‌ براى مشاركت اعضا و انجام پيش‌آزمونمعرفى برنامه،رهبر‌ گروه‌،آمـوزش‌ها و اعـتبارنامه‌هايى كه كسـب كرده.معرفى اعضا در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 29    نویسنده : مرسی فایل
DOC
پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت
۱۰,۰۰۰ تومان

پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت


پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت دارای 4 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل:  word تعداد صفحات: 4 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد قسمتی از متن تحقیق:: پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت(2001)مشاوره یا مداخله بخشش از یک برنامه ی دوازده جلسه ای تشکیل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 25    نویسنده : مرسی فایل
DOC
پروتکل قصه درمانی کودکان
۱۰,۰۰۰ تومان

پروتکل قصه درمانی کودکان


پروتکل قصه درمانی کودکان دارای 10 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل:  word تعداد صفحات: 10 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد قسمتی از متن تحقیق:: پروتکل قصه درمانی کودکانوسایل لازم برای قصه درمانی وسایل مورد استفاده در پژوهش حاضر به ترتیب عبارت بودند از :کارت احساسات : شامل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 26    نویسنده : مرسی فایل
DOC
پروتکل ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته
۱۰,۰۰۰ تومان

پروتکل ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته


پروتکل ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته دارای 4 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل:  word تعداد صفحات: 4 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد قسمتی از متن تحقیق:: ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواستهجهت بررسی این سازه از دو بار اجرای یک تکلیف کامپیوتری 50 سؤالی استفاده شد. این تکلیف [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 30    نویسنده : مرسی فایل