no-img
مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

رساله و مطالعات معماری | مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری


مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو رساله و مطالعات معماری | مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری
رساله معماری طراحی مدرسه فوتبال
۳۰,۰۰۰ تومان

رساله معماری طراحی مدرسه فوتبال


رساله معماری طراحی مدرسه فوتبال ۹۰ صفحه     ۱-۱ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارج ﺑﺎﻻی ﺗﺮﻗﯽ در اﯾﻦ رﺷﺘﮥ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارو ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎره ای و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﻮزشﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ از ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﺪارس ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻃﺮاﺣﯽو اﺟﺮا ﮔﺮدد.ﻟﺬا در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان وﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۸   بازدید : 181    نویسنده : مرسی فایل
رساله معماری هنرستان عالی موسیقی
۳۰,۰۰۰ تومان

رساله معماری هنرستان عالی موسیقی


مطالعات معماری هنرستان عالی موسیقی ۳۸۹ صفحه – رساله معماری هنرستان عالی موسیقی   دانلود رساله کارشناسی ارشد معماری رساله معماری طراحی هنرستان عالی موسیقی ۳۸۹ صفحه چکیده: اگر از کسی بپرسید که چرا او آواز می خواند دچار شگفتی خواهد شد وقتی خوشحال هستید و شادی و سرور می خواهد از وجودتان به خارج فوران کند شما آواز نشاط انگیز می خوانید. هنگامی که در بهر اندیشه مستغرق می شوید، یک ملودی آرام و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۸   بازدید : 160    نویسنده : مرسی فایل
رساله معماری موزه آثار باستانی
۳۰,۰۰۰ تومان

رساله معماری موزه آثار باستانی


رساله معماری موزه آثار باستانی ۹۶ صفحه – طرح نهائی معماری موزه آثار باستانی مقدمه طی دو دهه اخیر پیشرفت عظیمی در توسعه موزه ها و نگارخانه های مدرن سراسر جهان روی داده است.این امر دلائل بسیار دارد که مهمترین آنها بروز تغییرات درطبیعت ارتباطات بین مردم است-بین میراث آنان و فرهنگشان. اکنون میراث یک قوم نه تنها آنچه راکه ((هنر))و((باستان شناسی))تعبیر می شود در بر می گیرد بلکه گونه های بیشماری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۸   بازدید : 174    نویسنده : مرسی فایل
رساله معماری مجتمع مسکونی با رویکرد حس تعلق
۳۰,۰۰۰ تومان

رساله معماری مجتمع مسکونی با رویکرد حس تعلق


رساله معماری مجتمع مسکونی با رویکرد حس تعلق ۱۷۵ صفحه     دانلود رساله کارشناسی ارشد معماری مطالعات طراحی مجتمع مسکونی در شیراز (بر مبنای جستاری در حس تعلق) رساله حاضر به بهانه مطالعات پایه طراحی مجموعه های مسکونی ، قصد دارد با نگاهی علمی و سیستماتیک ضمن پرداختن به موضوع، مقوله مسکن را موشکافانه تر و با توجه ویژه به نیازهای انسان و رفتارهای او در محیط کالبدی و به خصوص الگوهای رفتاری مورد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۸   بازدید : 164    نویسنده : مرسی فایل
رساله معماری مجتمع مسکونی با تلفیق معماری ارگانیک و مدرن
۳۰,۰۰۰ تومان

رساله معماری مجتمع مسکونی با تلفیق معماری ارگانیک و مدرن


رساله معماری مجتمع مسکونی با تلفیق معماری ارگانیک و مدرن مطالعات مجتمع مسکونی ۱۸۹ صفحه – رساله مجتمع مسکونی – طرح نهایی مجتمع مسکونی نقشه مجتمع مسکونی   فصل اول شناخت موضوع مقدمه: بخش مسکن را می توان یکی از بخش های توسعه در یک جامعه دانست. از یک سو اهمیت اقتصادی و اجتماعی مسکن، و از سوی دیگر بحث اشتغالزایی و ارتباط آن با بسیاری از بخش های دیگر، آن را در کانون توجهات عمومی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۸   بازدید : 138    نویسنده : مرسی فایل
رساله معماری ورزشگاه فوتبال ۳۱۰۰۰ نفری
۳۵,۰۰۰ تومان

رساله معماری ورزشگاه فوتبال ۳۱۰۰۰ نفری


رساله معماری ورزشگاه فوتبال ۳۱۰۰۰ نفری ۱۷۰ صفحه – پایان نامه ورزشگاه فوتبال     ۱- فصل اول : معرفی طرح ۱-۱- تعریف استادیوم باید توجه داشت که استادیوم از زمانهای دور با تمام مشکلات تکنولوژیک که برپایی این ساختمانهای عظیم نظیر استادیوم المپیک در یونان و کلوزئوم در شهر رم ایتالیا در آن دوره با آن روبرو بودهاند به عنوان مهمترین کار عظیم ساخت بشر مورد توجه قرار داشتهاند. در قرن گذشته هم جامعه بشری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۸   بازدید : 151    نویسنده : مرسی فایل
رساله معماری طراحی مرکز بازی های زمستانی ( هاکی )
۳۰,۰۰۰ تومان

رساله معماری طراحی مرکز بازی های زمستانی ( هاکی )


رساله معماری طراحی مرکز بازی های زمستانی ( هاکی ) ۸۸ صفحه   مطالعات معماری طراحی مرکز بازی های زمستانی ( هاکی ) بخشی از مطالب و پروپوزال رساله مرکز بازی های زمستانی ( هاکی ) رساله معماری طراحی مجتمع ورزشی زمستانی ( هاکی ) مقدمه روزگاری بود که انسان از خود هنری نداشت.انسان آن زمان از بی هنری خود زجر زیادی می کشیده بهتر آن است که بگوییم قادر به زندگی نبود ، انسان آن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۸   بازدید : 137    نویسنده : مرسی فایل
رساله معماری ورزشگاه داخل سالن
۳۰,۰۰۰ تومان

رساله معماری ورزشگاه داخل سالن


مطالعات معماری طراحی ورزشگاه داخل سالن ۹۳ صفحه – رساله معماری ورزشگاه داخل سالن     مقدمه: مکان های ورزشی ،فضاهایی هستند پر شور و نشاط و بیش از هر مکان دیگری می توانند در پویایی محیط و فضای اطرافشان نقش داشته باشند .فضاهای ورزشی به فراخور نیاز و سطح مورد نظری که ممکن است وجود داشته باشند به مقیاس های گوناگونی برای هر نوع ورزش وجود دارند از استادیوم های ورزشی چند صد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۸   بازدید : 152    نویسنده : مرسی فایل
رساله معماری پارک فرهنگی
۳۰,۰۰۰ تومان

رساله معماری پارک فرهنگی


مطالعات معماری پارک فرهنگی ۱۳۶ صفحه – رساله معماری پارک فرهنگی     چکیده : آنچه که از موضوع این رساله برمی آید در اصل ارتباط اصلی خود را با فرهنگ در جامعه به ظهور می رساند . فرهنگ در تعریف خود نمونه هایی بسیار را دارد در این بین می توان فرهنگ را مجموع کنشها و واکنشها و هنجارها و ساختارهای اعتقادی هر جامعه دانست امادر این تعریف عامل انعکاس دهنده در باب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۸   بازدید : 153    نویسنده : مرسی فایل
رساله معماری مجموعه فرهنگی تفریحی با رویکرد صنایع دستی
۳۰,۰۰۰ تومان

رساله معماری مجموعه فرهنگی تفریحی با رویکرد صنایع دستی


رساله معماری مجموعه فرهنگی تفریحی با رویکرد صنایع دستی ۱۴۱ صفحه     رساله معماری مجموعه فرهنگی تفریحی با رویکرد صنایع دستی,پروپوزال مجموعه فرهنگی تفریحی با رویکرد صنایع دستی,مطالعات مجموعه فرهنگی تفریحی با رویکرد صنایع دستی,طرح نهایی معماری مجموعه فرهنگی تفریحی با رویکرد صنایع دستی ۱-۶- ضرورت ایجاد مجموعه فرهنگی وتفریحی ۱-۷- هدف از طراحی با توجه به عدم وجود یک مرکز تفریحی که امکاناتی همچون سینما و گالری و کافی‌نت فضای بازی و پیست دوچرخه‌سواری، کافی‌شاپ و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۸   بازدید : 145    نویسنده : مرسی فایل