no-img
مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

دوم) | مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری


مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو دوم) | مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری
DOC
طرح درس سالانه قرآن پایه دوم ابتدایی
۳۰,۰۰۰ تومان

طرح درس سالانه قرآن پایه دوم ابتدایی


طرح درس سالانه قرآن پایه دوم ابتدایی دارای 6 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل:  word تعداد صفحات: 6 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد قسمتی از متن تحقیق:: طرح درس سالانه: قرآن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / آذر / 1398   بازدید : 253    نویسنده : مرسی فایل
DOC
طرح درس سالانه فارسی پایه دوم ابتدایی
۳۰,۰۰۰ تومان

طرح درس سالانه فارسی پایه دوم ابتدایی


طرح درس سالانه فارسی پایه دوم ابتدایی دارای 5 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل:  word تعداد صفحات: 5 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد قسمتی از متن تحقیق:: طرح درس سالانه: فارسی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / آذر / 1398   بازدید : 233    نویسنده : مرسی فایل
DOC
طرح درس سالانه ریاضی پایه دوم ابتدایی
۳۰,۰۰۰ تومان

طرح درس سالانه ریاضی پایه دوم ابتدایی


طرح درس سالانه ریاضی پایه دوم ابتدایی دارای 14 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل:  word تعداد صفحات: 14 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد قسمتی از متن تحقیق:: طرح درس سالانه نام درس : ریاضی پایه : [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / آذر / 1398   بازدید : 230    نویسنده : مرسی فایل
DOC
طرح درس ساخت ماشین بادی علوم دوم ابتدایی
۳۰,۰۰۰ تومان

طرح درس ساخت ماشین بادی علوم دوم ابتدایی


طرح درس ساخت ماشین بادی علوم دوم ابتدایی دارای 1 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل:  word تعداد صفحات: 1 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد قسمتی از متن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / آذر / 1398   بازدید : 351    نویسنده : مرسی فایل
DOC
طرح درس زندگی ما و گردش زمین ۱ علوم دوم ابتدایی
۳۰,۰۰۰ تومان

طرح درس زندگی ما و گردش زمین ۱ علوم دوم ابتدایی


طرح درس زندگی ما و گردش زمین ۱ علوم دوم ابتدایی دارای 4 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل:  word تعداد صفحات: 4 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد قسمتی از متن تحقیق:: نام: درس:علوم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / آذر / 1398   بازدید : 219    نویسنده : مرسی فایل
DOC
طرح درس زندگی ما و گردش زمین علوم دوم ابتدایی
۳۰,۰۰۰ تومان

طرح درس زندگی ما و گردش زمین علوم دوم ابتدایی


طرح درس زندگی ما و گردش زمین علوم دوم ابتدایی دارای 6 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل:  word تعداد صفحات: 6 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد قسمتی از متن تحقیق:: موضوع: علوم تجربی پایه دوم ابتدایی فصل سوم: زندگی ما [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / آذر / 1398   بازدید : 212    نویسنده : مرسی فایل
DOC
طرح درس ریاضی دوم مبحث تقارون کامل وجامع
۳۰,۰۰۰ تومان

طرح درس ریاضی دوم مبحث تقارون کامل وجامع


طرح درس ریاضی دوم مبحث تقارون کامل وجامع دارای 10 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل:  word تعداد صفحات: 10 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد قسمتی از متن تحقیق:: نام درس: ریاضی موضوع درس: تقارن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / آذر / 1398   بازدید : 188    نویسنده : مرسی فایل
DOC
طرح درس ریاضی دوم ابتدایی درس جمع دو عدد دو رقمی
۳۰,۰۰۰ تومان

طرح درس ریاضی دوم ابتدایی درس جمع دو عدد دو رقمی


طرح درس ریاضی دوم ابتدایی درس جمع دو عدد دو رقمی دارای 4 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل:  word تعداد صفحات: 4 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد قسمتی از متن تحقیق:: مشخصات کلی نام ونام خانوادگی طراح : درس : ریاضی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / آذر / 1398   بازدید : 199    نویسنده : مرسی فایل
DOC
طرح درس روزانه کتاب فارسی دوم ابتدایی درس پرچم
۳۰,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه کتاب فارسی دوم ابتدایی درس پرچم


طرح درس روزانه کتاب فارسی دوم ابتدایی درس پرچم دارای 3 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل:  word تعداد صفحات: 3 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد قسمتی از متن تحقیق:: به نام خدا موضوع درس : فارسی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / آذر / 1398   بازدید : 219    نویسنده : مرسی فایل
DOC
طرح درس روزانه کتاب فارسی دوم ابتدایی درس پرواز قطره
۳۰,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه کتاب فارسی دوم ابتدایی درس پرواز قطره


طرح درس روزانه کتاب فارسی دوم ابتدایی درس پرواز قطره دارای 3 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل:  word تعداد صفحات: 3 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد قسمتی از متن تحقیق:: به نام خدا موضوع درس : فارسی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / آذر / 1398   بازدید : 249    نویسنده : مرسی فایل